Oproep: Wij zoeken versterking voor de Oudercommissie van locatie Castricum! 
Lijkt het je leuk om lid te worden van de Oudercommissie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de oudercommissie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of klik hier voor de pagina van de Oudercommissie.

Omdat er nog enkele plaatsen vrij zijn op onze Halve Dagopvang (peutergroep vanaf 2 1/2 jaar) in Haarlem en Castricum kun je gerust hierover contact met ons opnemen. Dan kijken we graag samen naar jullie wensen en onze mogelijkheden..

Reglementen:

Op deze pagina zijn de reglementen te vinden die te maken hebben met de oudercommissie en positie van ouders in de kinderopvang.

  • Klachtreglement de Wonderberk
    Organisatie de Wonderberk heeft in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene dwz. de pedagogisch medewerker van de groep waar hun kind(-eren) word (-en) opgevangen of bij assistent-leidinggevende of locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Klik hier in voor het interne klachtreglement. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst dan wendt de klager zich tot het zogeheten Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen (geschillencommissie), gevestigd in Den Haag. Het Klachtenloket zal trachten via advies, bemiddeling of mediaton - samen met ouder(commissie) en De Wonderberk te komen tot een oplossing. Het model extern klachtreglement is hier in te zien. Ouders kunnen ook direct een klacht indienen bij de Geschillencommissie indien zij er met de kinderopvangorganisatie niet uitkomt.

 Documenten:

 

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende rondleiding door de Wonderberk!
Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Per telefoon: 023-8200955
Inschrijven voor Castricum en Haarlem kan middels dit Inschrijfformulier.