Beleidsplannen

Op deze pagina vind u het algemene pedagogische beleidsplan en de beleidsplannen Veiligheid van Gezondheid van de verschillende lokaties:

 

Pedagogisch Beleidsplan:

In het pedagogisch beleidsplan staat de beschreven hoe wij invulling geven aan kinderopvang op antroposofische basis. In dit plan is onze werkwijze beschreven voor al onze opvangtypen (KDV, BSO en HDO) en lokaties (Rijksstraatweg, Korte Verspronck en Castricum).

- Pedagogisch beleidsplan

 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid:

In het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid beschrijft de Wonderberk welke risico's er zijn en welke maatregelen daar tegen worden getroffen. Ook wordt er beschreven hoe kinderen geleerd wordt om om te gaan met kleine risico's. Het plan is vanuit de praktijk samen met de pedagogisch medewerkers opgesteld.

- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Rijksstraatweg

- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Korte Verspronck

- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Castricum

 

Pedagogisch Werkplan:

- Pedagogisch werkplan Rijksstraatweg KDV (KDV en HDO)

- Pedagogisch werkplan Rijksstraatweg BSO (BSO)

- Pedagogisch werkplan Korte Verspronck

- Pedagogisch werkplan Castricum

 

Privacy Beleid:

- Privacy Policy de Wonderberk

 

Meldcode huiselijk geweld:

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie over de Wonderberk!