Opvang

Kinderopvang de Wonderberk is opgericht vanuit het ideaal om een bijzondere kinderopvang te creëren. Een kinderopvang waar kinderen kunnen spelen, onderzoeken, ontdekken en zich ontwikkelen. Een kinderopvang waar kinderen zichzelf mogen zijn en waar aandacht voor ze is door naar ze te kijken en goed naar ze te luisteren. De leidsters en medewerkers van de Wonderberk werken volgens de antroposofische pedagogiek. Wij zien ieder kind als een uniek persoon en voelen ons verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling van ieder kind. De wijze waarop wij de kinderen benaderen is geïnspireerd op de opvoedkundige uitgangspunten uit de antroposofie (samenstelling van 'anthropos'; mens en 'sophia'; wijsheid). Deze filosofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner waarin onder andere het geloof in de eigen, unieke ontwikkeling van ieder kind voorop staat. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de Pedagogiek.

Wij bieden drie soorten opvang aan:

 

 

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie over de Wonderberk!