Missie en Visie de Wonderberk

Missie

De Wonderberk is een initiatief dat tegemoet komt aan de maatschappelijke wens om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te bieden op antroposofische basis. Het uitgangspunt hierbij is dat we de kinderen een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’ willen bieden. Een plek waar wij de kinderen voorleven, met respect voor alles om ons heen, met aandacht en levensvreugde in een steeds drukkere samenleving. Voor ouders willen we een plek zijn waar zij met vertrouwen hun kind kunnen brengen.

Visie

Kinderopvang de Wonderberk is gebaseerd en geïnspireerd op de antroposofische pedagogiek van Rudolf Steiner. Wij zien ieder kind als een unieke persoon en voelen ons verantwoordelijk en betrokken bij de ontwikkeling van elk kind. Zij komen iets bijdragen op de aarde met hun eigen kwaliteiten, hier proberen wij ruimte aan te geven. Zij stellen ons specifieke vragen, die wij proberen te ontsluieren.

In de antroposofische pedagogiek staat centraal: een huiselijke sfeer, rust, ritme en regelmaat, zintuigontwikkeling, nabootsing, eerbied en respect voor mens en omgeving en het ritme van de seizoenen (de jaarfeesten). Een kind heeft immers een natuurlijke behoefte aan ritme en geborgenheid.

Bij de Wonderberk hechten we waarde aan alles wat echt is, ook in onze contacten met elkaar, ouders en kinderen. Verder zie je dit terug in de verzorging en inrichting, het speelgoed van natuurlijke materialen en de hoofdzakelijk biologisch-dynamische voeding.

Dit alles leidt ertoe dat de kinderen zich kunnen gedijen en zich harmonieus mogen ontwikkelen tot mensen die hun eigen unieke bijdrage aan deze wereld kunnen geven.

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie over de Wonderberk!